2009-07-08

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Ιστορία και μαρτυρίες


  • Παυσανίας
Η αναφορα του Παυσανία, του γνωστού περιηγητή των μέσον του 2ου αι. στο έργο του <<Ελλάδος περιήγησις>> αποτελεί τη μοναδική μνεία του ναού κατά της αρχαιότητα. Μας παρέχει, δηλαδή, τα μόνα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε για τον αρχιτέκτονα του ναού, τη χρονολογία κατασκευής του και τη λατρευόμενη θεότητα.